Adatvédelmi irányelvek

Utolsó frissítés: 2022. Január

In Time Business Korlátolt Felelősségű Társaság mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatnak és a hatályos nemzeti jogszabályoknak, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

In Time Business Kft. fenntartja magának a jogot, a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti a felhasználókat.

Amennyiben kérdése lenne jelen Adatvédelmi Irányelvekkel kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk a hello@in-time.life email címre.

Az In Time Business Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az In Time Business Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1. Az adatkezelő adatai

Név: In Time Business Kft.

Székhely: 8600 Siófok, Erkel Ferenc utca, 13b

Cégjegyzékszám: 14-09-304833

Adószám: 12771976-2-14

Telefonszám: +36 70 377 7863

Email: hello@in-time.life

Adatvédelmi tisztviselő

Név: Szekeres Szabolcs

Telefonszám:

HU:+36 70 377 7863

RO:+40 751 249 202

Email cím: szabolcs.szekeres@in-time.life

2. A kezelt személyes adatok köre

2.1 A regisztráció során megadandó személyes adatok

 • Név
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Profil kép
 • Automatikusan gyűjtött adat a regisztráció során:

  • Az ország amelyből a felhasználó regisztrál

2.2 Felhasználó által megosztott adatok

 • Értékelés és értékelés szövege
 • Üzlettársak (egyéni vállalkozók) számára

 • Névjegy neve és telefonszáma

2.3 Online foglaláshoz kapcsolódó adatok

 • Az In Time Partner által nyújtott szolgáltatás azonosítója
 • Foglalás ideje
 • Foglalás helye
 • Felhasználó azonosító

2.4 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a értelmében az Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő reklám aj'nlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor vagy hírlevélre feliratkozáskor megadott e-mail elérhetőségén megkeresse és adatait ebből a célból kezelje.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről, hírlevélről. Ebben az esetben az Adatkezelő további reklám ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Érintett a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva vagy az Adatkezelő elérhetőségein.

3. Az Ön személyes adatainak felhasználása

Az In Time Business Ltd. a következő célokra használhatja fel a személyes adatokat:

Szolgáltatásunk nyújtása és fenntartása, beleértve a szolgáltatásunk használatának nyomon követését.

Az Ön fiókjának kezelése: az Ön mint a Szolgáltatás felhasználójának regisztrációjának kezelése. Az Ön által megadott Személyes adatok hozzáférést biztosíthatnak Önnek a Szolgáltatás különböző funkcióihoz, amelyek regisztrált felhasználóként az Ön számára elérhetőek.

Szerződés teljesítéséhez: az Ön által megvásárolt termékekre, tételekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó vásárlási szerződés vagy bármely más, a Szolgáltatáson keresztül velünk kötött szerződés kidolgozása, teljesítése és vállalása.

Az Önnel való kapcsolatfelvételhez: Az Önnel való kapcsolatfelvétel e-mailben, telefonhívásokon, SMS-ben vagy más, ezzel egyenértékű elektronikus kommunikációs formákban, például egy mobilalkalmazás push-értesítésein keresztül a funkciókkal, termékekkel vagy szerződéses szolgáltatásokkal kapcsolatos frissítésekkel vagy tájékoztató jellegű közleményekkel kapcsolatban, beleértve a biztonsági frissítéseket is, amennyiben ez szükséges vagy ésszerű a megvalósításukhoz.

Az Ön kéréseinek kezelése: Az Ön hozzánk intézett kéréseinek kezelése és kezelése.

Egyéb célokra: Felhasználhatjuk az Ön adatait egyéb célokra, például adatelemzésre, a használati trendek azonosítására, promóciós kampányaink hatékonyságának meghatározására, valamint a Szolgáltatásunk, termékeink, szolgáltatásaink, marketingünk és az Ön élményének értékelésére és javítására.

4. A kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapon, célokból és időtartamig kezeljük:

 • Regisztrált vendégre vonatkozó adatkezelés

Adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás igénybevételéhez (szerződés teljesítéséhez) szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont).

Kezelt adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, nem, nyelv, időpontfoglalások.

Adatkezelés időtartama: Az érintett adat törlésre vonatkozó kérelméig, vagy az utolsó bejelentkezéstől számított 5 évig.

 • Regisztrált partnerre (üzlet, egyéni vállalkozó) vonatkozó adatkezelés

Adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás igénybevételéhez (ajánlattételhez, szerződés teljesítéséhez) szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont).

Kezelt adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, beosztás, vállalkozás adatai (vállalkozás típusa, telefonszám, email cím, székhely, dolgozók száma, stb.), ügyfelek adatai.

Adatkezelés időtartama: Az érintett adat törlésre vonatkozó kérelméig, vagy az utolsó bejelentkezéstől számított 5 évig.

 • Hírlevél küldés

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Kezelt adatok köre: Név, email cím.

Adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

5. Cookie-k és hasonló technológiák alkalmazása

Weboldalunk üzemeltetéséhez cookie-kat használunk, annak érdekében, hogy weboldalunk műszaki működőképességét biztosítani tudjuk és megértsük: hogyan használják a látogatók a weboldalunkat. Cookie esetében olyan kis szövegfájlokról van szó, amelyek akkor kerülnek elmentésre az Ön eszközén, amikor Ön böngészőjével belép a weboldalunkra. Ha később ismét belép a weboldalunkra, akkor ezeket a cookie-kat újra ki tudjuk olvasni. A cookie-kat különböző hosszúságú időszakokra mentik el. Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy böngészőjében beállítsa, hogy az mely cookiekat fogadjon el, ennek azonban az lehet a következménye, hogy a weboldalunk többé nem működik megfelelően. Emellett Ön bármikor önállóan törölheti a cookie-kat. Ha ezt nem teszi meg, mi a mentésnél megadhatjuk, hogy egy cookie milyen hosszú időre kerüljön mentésre az Ön számítógépén. Itt különbséget kell tenni az ún. munkamenet cookie és állandó cookie között. A munkamenet cookie-k törlődnek az Ön böngészőjéből, ha elhagyja a weboldalunkat vagy ha a böngészést abbahagyja. Állandó cookie-k arra az időszakra kerülnek mentésre, amelyet mi a mentésnél megadunk.

A cookie-kat a következő célokra használjuk fel:

 • Műszakilag szükséges cookie-k, amelyek weboldalunk funkcióinak használatához elengedhetetlenül szükségesek (pl. annak felismerése, hogy Ön bejelentkezett). Ezen cookie-k nélkül meghatározott funkciókat nem lehetne biztosítani.
 • Funkcionális cookie-k, amelyeket azért alkalmazunk, hogy meghatározott funkciókat, amelyeket használni akar, műszakilag végre tudjon hajtani.
 • Analízis cookie-k, amelyek az Ön felhasználási viselkedésének elemzésére szolgálnak. A részletekre vonatkozóan kérjük, olvassa el az időtávlatok méréséhez és a Google Analyticshez kapcsolódó információkat.
 • Harmadik fél cookie-jai. Harmadik fél szolgáltatók cookiejait harmadik fél menti el, akinek funkcióit a weboldalunkhoz kapcsoljuk, annak érdekében, hogy meghatározott funkciókat lehetővé együnk. A részletekre vonatkozóan kérjük, olvassa el a „Reklám“-hoz kapcsolódó tájékoztatást.

6. Adattovábbítás

Az Adatkezelő a regisztrált vendégek regisztráció során megadott kapcsolati adatait (név, email cím, telefonszám) időpont foglalás esetén továbbítja annak a szolgáltatónak, akinél a vendég időpontot foglal. Időpontot foglalni csak abban az esetben lehetséges, ha az adattovábbításhoz a vendég hozzájárul, hiszen ennek hiányában a szolgáltató nem tudná, hogy ki és milyen szolgáltatás igénybevétele céljából jelentkezett be hozzá. Tehát az időpont foglalás feltétele az adattovábbítás mert a vendég beazonosítása a szolgáltató által csak így lehetséges.

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a bíróság vagy más hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére személyes adatot csak a hatóság felhívásában foglaltaknak megfelelően ad ki.

7. Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatai kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Az érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni.

Az Érintett jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, amelyeket jelen tájékoztató tartalmaz.

Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

Törléshez (“elfeledtetéshez”) való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlési kérelem esetén az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja (van-e a hozzájáruláson kívül más jogalapja), és ha a törlés feltételei fennállnak, törli az adatokat. Törlés esetében az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy mindazok töröljék az adatokat, akikhez az adat az Adatkezelőn keresztül eljutott.

Korlátozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja az adatkezelés pontosságát, jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlését ellenzi; az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatra de az érintett igényli azokat jogérvényesítés céljából, vagy az érintett a tiltakozási jogával élt az adatkezelés ellen. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő tájékoztatja valamennyi címzetett a korlátozásról, akivel a személyes adatot közölte.

Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket másik adatkezelőnek továbbítsa (vagy továbbíttassa az adatkezelővel ha ez technikailag megvalósítható). Ez a jog abban az esetben illeti meg az Érintettet, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha az közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke (ideértve a profilalkotást is).

Az Adatkezelő direkt marketing (reklámajánlatok, hírlevél küldése) és profilalkotási tevékenységével kapcsolatban az érintett bármikor tiltakozhat.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), legfeljebb azonban 30 napon belül az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. Az Adatkezelő helyesbítés, törlés esetén minden olyan címzettet tájékoztat, akivel az adatot közölték.

Ha az Adatkezelő az érintett kérésének nem tud eleget tenni, erről az Érintettet 30 napon belül tájékoztatja.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogait az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein gyakorolhatja.

8. Biztonság

Az In Time Business Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető
 • hitelessége és hitelesítése biztosított
 • változatlansága igazolható
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen

Az In Time Business Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az In Time Business Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az In Time Business Kft. az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.